Skip links

MIRA

Fira d’arts de carrer de Gandia

Gandia. 9, 10 i 11 d’abril de 2021

MIRA

Naix amb l’objectiu de:

ACTUALITAT

Prendre el pols a l’actualitat de les arts escèniques de carrer d’àmbit valencià, estatal i internacional.

DINAMITZACIÓ

Estimular  el mercat valencià de les arts escèniques de carrer.

FESTIVALS

Generar complicitats amb altres festivals per a desenvolupar circuits per a les arts escèniques de carrer.

NOUS PÚBLICS

Crear noves espectadores i espectadors de les arts de carrer a través d’una programació actual  de les arts de carrer.

SINERGIES

Propiciar l’intercanvi i la reflexió entre professionals (companyies, programadors, distribuïdors, etc…)  entorn de les arts de carrer.

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES ARTÍSTIQUES

Del 15 d'octubre al 30 de novembre de 2020

Per a presentar la vostra sol·licitud de participació

caldrà presentar el FORMULARI DE PARTICIPACIÓ

abans del 30 de novembre de 2020.

Condicions de participació:

Podran participar les companyies professionals de teatre, circ i dansa de tot l’Estat Espanyol

Cada companyia podrà presentar un únic espectacle de carrer.

Les companyies seleccionades percebran com a prestació econòmica una quantitat fixa en concepte de despeses generals i de transport.

L’organització es farà càrrec de les  dietes de les companyies seleccionades, així com de l’allotjament en el cas de les companyies residents a més de 100 km de Gandia.

La fitxa tècnica presentada a la direcció artística en el moment de la negociació de la programació de l’espectacle és la que quedarà validada com a definitiva. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia.

MIRA no subministrarà cap tipus de material escenogràfic, ni fungible, ni tampoc instruments musicals, ni projectors audiovisuals.

Les companyies seleccionades s’hauran de reservar els dies 9, 10 i 11 d’abril de 2021 i tindre disponibilitat d’actuació.

MIRA es reserva el dret de realitzar canvis per necessitats organitzatives.

La participació en MIRA implica la total acceptació les condicions indicades.